Teresa Felip (Reus, 1952) has a BA in Arts from the University of Barcelona. She has been the Arts Department Head and Pincipal at Gabriel Ferrater High School and member of the coordinatng commitee for the arts admission exam to the university in Sain. She published Artistic Painting (Columna Editorial, Barcelona) in 1997 and has exhibited her artwork in Reus, Tàrrega, Bellpuig, Cambris, Vila-seca, Salou, El Morell and Motblanc.
Her drawings are full of emotional voltage. Sometimes they are made of sharp cutting lines; and others, color takes on an autonomous value, and the paint itself gives shape to nature.

Teresa Felip (Reus, 1952) llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Catedràica de Dibuix, directora de l'IES Gabriel Ferrater, coordinadora a les PAU de les matèries de Batilerat de les Arts. Publica "Dibuix Artístic", (Editorial Columna, 1997) i en cordina l'àrea de Visual i PLàstica. Directora teritorial de Cultura a Tarragona en el govern de P. Maragall. Ha exposat la seva obra a Reus, Cambrils, Salou, Tàrrega, Bellpuig, Vila-seca, El Morell i Montblanc,(2012).

Els seus dibuixos d'alta tesió emotiva, són fets de vegades amb una línia tallant i incisiva i amb d'altres, el color adquireix un vaor autònom, no naturalista i la taca va cofigurant la forma abstreta de la natura. Obra permanent a la gaeria"Espai d'Art" de Monbanc i a la "Galeria 778" de San Juan de Puerto Rico.

Teresa Felip (Reus, 1952) licenciada en Bellas Artes por la Unversidad de Barcelona. Ha presentado su obra en Reus, Tàrrega, Bellpuig, Salou, Cambrils, Vila-seca, El Morell y en 212 en Motblanc.

Sus dibujos, de alta tensón emotiva, estan realizados a veces a base de una linea dura y cortante, en otros el color adquiere valor autónomo, no naturalita y la mancha va configurando la forma inspirada en la naturaleza. Obra permanente en la galería "Espai d'Art" de Montblanc i en "Galeria 778" de San Juan de Puerto Rico.